شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای وبلاگ
اثر یون مشترک

اثر یون مشترک(ion effect)

این اثر به گونه ای به اصل لوشاتُلیه و اثر غلظت مربوط است که در مورد تعادل های یونی مطرح شده است و مفهوم آن چنین می باشد « هرگاه در یک تعادل یونی مقداری از یک ترکیب یونی را ...
ممان دو قطبی

قطبش یا پُلاریزاسیون (polarization)

این اثر را اوّلین بار « دبای » (Debye) در رابطه با القای قطبیّت به وسیله مولکول قطبی در یک مولکول غیر قطبی کشف کرد . بیان می کند که : هر مولکول غیر قطبی و یا یون نامتقارن ( ...
آمونیوم کلرید

آمونیوم کُلرید ( نشادر ) amonium chloride

آمونیوم کلرید با فرمول شیمیایی در کود ها به عنوان منبع نیتروژن استفاده می شود . در پزشکی مخصوصاً برای درمان سُرفه به عنوان خلط آور کاربرد دارد . می توان برای چسباندن تخته سه لا نیز مورد استفاده قرار ...
کلسیم کلرید

کلسیم کلرید و کاربِردهای آن (calcium chloride)

کلسیم کلرید با فرمول شیمیایی از جمله نمک هایی است که در اثر انحلال آن در آّب ، دامنه تغییرات pH خیلی کم است . در محلول 5% از کلسیم کلرید ، دامنه تغییرات پی اچ آب از 5/5 تا ...
متانول

متانول و کاربُردهای آن

متانول ، ساده ترین الکل با فرمول مولکولی که از آن به عنوان الکل چوب نیز یاد می شود زیرا که این الکل از تقطیر تخریبی چوب نیز حاصل می شود . نام هایی مثل متیل الکل ، الکل متیلیک ...
بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید با فرمول مولکولی ترکیبی بلوری بی رنگ که به رنگ سفید دیده می شود . ساده ترین کربوکسیلیک اسید آروماتیک می باشد . ( به دلیل دارا بودن حلقه بنزنی آروماتیک ) قدرت اسیدی ضعیفی دارد و از ...
آفلاتوکسین

آفلاتوکسین ( سمی کُشنده )

آفلاتوکسین ها خانواده ای از سموم تولید شده توسط قارچ های خاصی هستند که در محصولات کشاورزی مانند ذرت ، بادام زمینی، پنبه دانه و آجیل درختی یافت می شوند. قارچ های اصلی تولید کننده آفلاتوکسین، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس ...
نفتالن

نفتالن(naphtalen) و کاربرد های آن

نفتالن با فرمول مولکولی هیدروکربنی است که ازنفت خام یا قطران زغال سنگ ساخته می شود. این هیدروکربن از دو حلقه بنزنی آروماتیک متصل به هم تشکیل شده است و همانند بنزن ، معطر است ، همچنین در هنگام سوختن ...
پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات (permangenate)

پتاسیم پرمنگنات ، یک ماده جامد به رنگ بنفش و غیر قابل سوختن بوده و لی در عوض باعث می شود که سوختن مواد قابل احتراق به آسانی صورت بگیرد . پتاسیم پرمنگنات یک اکسنده قوی است و در اکثر ...

محلول پیرانا (Piranha)

محلول پیرانا یا پرهگزاسولفوریک اسید ، در واقع مخلوط سولفوریک اسید غلیظ و هیدروژن پر اکسید می باشد . این دو ماده به نسبت 2 به 1 و یا 3 به 1 با هم مخلوط می شوند ( 70% اسید ...
1 2 3 5