شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای پسته ، برنج ، تغذیه
آفلاتوکسین

آفلاتوکسین ( سمی کُشنده )

آفلاتوکسین ها خانواده ای از سموم تولید شده توسط قارچ های خاصی هستند که در محصولات کشاورزی مانند ذرت ، بادام زمینی، پنبه دانه و آجیل درختی یافت می شوند. قارچ های اصلی تولید کننده آفلاتوکسین، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس ...