شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای پتاسیم پرمنگنات
بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید با فرمول مولکولی ترکیبی بلوری بی رنگ که به رنگ سفید دیده می شود . ساده ترین کربوکسیلیک اسید آروماتیک می باشد . ( به دلیل دارا بودن حلقه بنزنی آروماتیک ) قدرت اسیدی ضعیفی دارد و از ...
پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات (permangenate)

پتاسیم پرمنگنات ، یک ماده جامد به رنگ بنفش و غیر قابل سوختن بوده و لی در عوض باعث می شود که سوختن مواد قابل احتراق به آسانی صورت بگیرد . پتاسیم پرمنگنات یک اکسنده قوی است و در اکثر ...