شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941

قانون آووگادرو

قانون آووگادرو ،  از آن جایی که در کتاب درسی به این موضوع در حد خودش اشاره نشده ، لازم دانستم که در باره آن قدری توضیح دهم . تا مورد استفاده مدرسین و دانشجویان شیمی قرار بگیره برای به روز کردن مطالب آموزشی که قبلا مطالعه کرده بودند .

می دانیم که قانون آووگادرو به نظریه مولکولی گازها مربوط است .

« در شرایط یکسان ، در حجم های برابر از گازهای متفاوت ، تعداد مولکول های برابر وجود دارد . »

اگر شرایط را استاندارد ( STP ) در نظر بگیریم ، می دانیم که در این شزایط حجم یک مول گاز برابر 22.4 لیتر است .

با توجه به رابطه عمومی گازها : PV=nRT  و علم به این که فشار 1 اتمسفر و R یا ثابت عمومی گاز برابر 0.082 لیتراتمسفر بر مول کلوین و ذمای کلوین هم برابر با 273 باشد . داریم که : V=\frac{nRT}{P}=\frac{1\times 0.082\times 273}{1}=22.4Lit/mol

تعداد مولکول های گاز در این شرایط برابر N=6.02\times 10^{23} است که این عدد با تقریب 30% توسط میلیکان ، و بعدها با تقریب 1 درصد و 0.01 درصد به روش تجربی توسط فیزیکدان ها به دست آمده است .

میلیکان این عدد را از تقسیم کردن عدد فارادی(F=96600c) بر بار الکترون به دست آورد .

 N=\frac{F}{C}=\frac{96600}{1.6\times 10^{-19}}=6.02\times 10^{23}mol^{-1}

حجم شامل این تعداد از مولکول های گاز را در هر شرایطی حجم مولی (V_{m}) گاز می نامیم . مشخص است که حجم مولی گاز ها در شرایط استاندارد برابر : 22.4Lit=22400ml=22400cc=22400cm^{3}=0.0224m^{3}=..... خواهد بود .

اما با تغییر شرایط می توان حجم مولی گاز را با توجه به قانون عمومی شارل گیلوساک حساب کرد  که بیان می کند : \frac{P_{1}V_{1}}{n_{1}T_{1}}=\frac{P_{2}V_{2}}{n_{2}T_{2}}

با بهره گیری از قانون آووگادرو ، روشی برای تعیین چگالی نسبی گازها یا بخار اجسام و نیز روشی برای تعیین جرم مولکولی و فرمول مولکولی گازها ابداع و ارائه شد .

چکالی یک گاز نسبت به گاز دیگر در واقع نسبت جرم حجم های برابر از آنها است . اگر این حجم را حجم مولی گا زها ( در شرایط یکسان ) در نظر بگیریم ، چون جرم هر مول گاز ، همان جرم مولی ( یا جرم مولکولی : M ) آن است ، بنابر این می توان نوشت : d=\frac{M}{{M}'}

چرون جرم مولکولی هوا را برابر M=29 در نظر می گیرند . ( زیرا جرم هر یک لیتر هوا تقریبا برابر1.3 گرم است . )

?g=22.4 Lit \times \frac{1.3g}{1Lit}=29gr

پس از کشف این واقعیات ، قانون ترکیب حجمی گازها ( گی لوساک ) مطرح شد که بر اساس آن ، گازها در دما و فشار ثابت با نسبت های حجمی معین با یکدیگر واکنش می دهند و این نسبت ها با ضریب مولی آنها متناسب است . در واکنش : N_{2}(g)+O_{2}(g)\rightarrow 2NO(g)

بر اساس قانون گی لوساک در دما و فشار ثابت ، هر مول گاز نیتروژن در واکنش با یک مول گاز اکسیژن ، دو مول گاز نیتروژن مونوکسید می دهد .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *