شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای چربی

صابونی شدن ( هیدرولیز قلیایی استرها )

هیدرولیز ، در ابتدا لازم است که قدری در باره استرها و نحوه تشکیل و تهیه آنها بحث کنیم . استر، ترکیبی آلی با فرمول کلی است که از واکنش بین کربوکسیلیک اسید با الکل ( اکثرا نوع اول ) ...