شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای شیمی ، ریاضی ، لگاریتم ، ریشه، کنکور

کاربرد ریاضی در شیمی

استفاده از محاسبات ریاضی در شیمی لازمه حل مسائل استوکیومتری است و یکی از مشکلات اصلی دانش آموزان ، عدم آشنایی و تمرین کافی با برخی از مفاهیم ریاضی و کاربرد آن ها می باشد .مفاهیمی مانند جذر و توان ...