شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای پتاسیم ، پرمنگنات ، سولفوریک اسید ، آلکان ، اتانول ، گلیسرین، افدرین
پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات (permangenate)

پتاسیم پرمنگنات ، یک ماده جامد به رنگ بنفش و غیر قابل سوختن بوده و لی در عوض باعث می شود که سوختن مواد قابل احتراق به آسانی صورت بگیرد . پتاسیم پرمنگنات یک اکسنده قوی است و در اکثر ...